DNA = DYNAMIC NATUURLIJK ALTERNATIEF

In 1997 lanceerden we ons eigen merk 100% milieuvriendelijke producten onder het label DNA.

DNA = DYNAMIC NATUURLIJK ALTERNATIEF

We willen waarde creëren voor onze klanten en tegelijkertijd de ecolo­gische footprint van onze producten en dien­sten verminderen. Onze innovaties komen voort uit ons inzicht in de behoeften van onze  klanten. We leveren steeds betere, veiligere en milieuvriendelijkere oplossingen. Op deze manier draagt Dynamic Service bij aan een duurzamere, circulaire samenleving. We streven ernaar minder hulpbronnen te gebruiken om de hoogst mogelijke efficiëntie te realiseren, tegelijkertijd een betere performance te waarborgen en de waarde voor de klant te maximaliseren. Zo kunnen we beter voorzien in de behoeften van zowel rijpe als opkomende markten. Veel van onze producten en dien­sten helpen klanten meer te bereiken met minder. In de toekomst willen we onze samenwerking met klanten verder uitbreiden om nog beter te begrijpen hoe we hun milieustrategieën en -doelstellingen kunnen ondersteunen. We werken ook aan nieuwe oplossingen voor de verwerking van de producten na gebruik.

Verantwoord inkopen

We willen de klanten die onze producten gebruiken de zekerheid bieden dat we op een duurzame en verantwoorde manier inkopen en distribueren. Daarom streven we naar een verantwoorde bedrijfsvoering, zowel binnen Dynamic Service als in onze hele toeleveringsketen. Dit betekent dat we betrouwbare zakenpartners – met dezelfde waarden als wij – selecteren en belonen met betrekking tot kwaliteit, productveiligheid en impact op het milieu.

Dynamic Service steunt op drie pijlers om haar doelstelling te bereiken:

Welzijn gaat om de manier waarop we omgaan met onze klanten, leveranciers  en werknemers. Voor ons bij Dynamic Service betekent welzijn ‘gezond van lichaam en geest’. 

Meer met minder verwijst naar ons commitment aan duurzame consumptie. Voor ons betekent dit dat we op innovatieve wijze in de behoeften van klanten willen voorzien. We proberen het gebruik van hulpbronnen tijdens de volledige levenscyclus van onze producten en diensten voortdurend te verlagen dmv zuinige systemen en creatieve oplossingen.

Circulariteit hangt samen met onze ambitie om producten en diensten te ontwikkelen die passen binnen een circulaire samenleving. We willen meer hernieuwbare of gerecyclede materialen gebruiken, en tegelijkertijd producten hergebruiken, recyclen of composteren.

Dynamic Service wil zijn impact op het milieu minimaliseren en producten en services ontwikkelen die in een circulaire samenleving gebruikt kunnen worden. Dit vereist enerzijds nieuwe zakelijke oplossingen en innovaties, maar creëert anderzijds nieuwe zakelijke kansen, wij gebruiken hiervoor  onze kennis over en het inzicht in de behoeften van onze klanten.